Jaroslav Vrchlický: Rytíř Smil

Dnes začneme klasickým dílem klasického autora, zdroje životopisných údajů a povinné četby Emila Frídy, skrývajícího se pod identitou Jaroslav Vrchlický.

Dále si posloužím úvodním slovem MUDr. PhDr. Pavla Čepického, CSc:

Text, který čtenář dostává do ruky, nejsou obyčejné erotické verše. Je to legenda české literatury, kterou už naši prarodiče četli ve škole pod lavicí a naše děti se patrně nebudou chovat jinak. Epická báseň přičítaná Vrchlickému přesahuje většinu podobné produkce jak příběhem, tak formálním zpracováním a nové vydání si ho rozhodně zaslouží. Že autorem Rytíře Smila je básník, si uvědomíme, když ho srovnáme s jinými epickými erotickými básněmi české poezie - jmenujme Studenta hrdinu nebo Svatební košili. Zde primitivní sled epizod pohlavních styků nebo zerotizovaná parafráze klasika a autor zápasící s rýmem i rytmem, v kterémžto boji nezřídka podléhá. Proti tomu Rytíř Smil představuje skutečný a originální příběh a formální stránce lze máloco vytknout. S Rytířem Smilem přichází na trh, snad poprvé v posledních letech, erotická poezie. Oč jsou její verše lepší než zřídka slaboduché popisy prózou. Kéž to není poslední vlaštovka. Čeští autoři, ale i překladatelé nám přece z minulosti zanechali leccos interesantního.

A teď již slova básníkova:

Na svém hradě rytíř statný
jménem Smil žil přeudatný,
jenž však jednu vadu měl,
že o lásce nevěděl.
Nevěděl ten rytíř tupý,
že má kunda krásné chlupy,
že má velké trhání,
jak slyší o mrdání.
Ke všemu, co láskou dýše,
náramně se choval tiše,
zkrátka, abych pravdu děl,
jakživ kundu neviděl.

Kolem hradu toho času
bylo slyšet mnoho hlasů,
pravdivou prý je ta zvěst -
bez ocasu zrozen jest.
Děvečky na hradě všecky
měly schválně velké cecky,
a když na stůl nosily,
chodily jen v košili.
Mnohá děva pak při žrádle
drbala se v spodním prádle,
některé však, vizte bozi!
Z košile vypadly kozy!

Štavnatá, kozatá běhna
ukázala nahá stehna,
ba i někdy v košil stínu
vidět bylo chlupatinu!
Bylo cítit kundy vůně,
byly mokré lásky tůně,
udatný však rytíř Smil,
ničeho se nechopil!
Ale marné vše to bylo,
žádné se to nezdařilo,
vypátrat tajemství zde,
má-li ocas, nebo ne.

Celý text lze snadno dohledat na internetu. Pro znalce, labužníky a konesery dodám, že stojí za to opatřit si vydání ze začátku 90. let, které kongeniálně ilustroval Kája Saudek.
Příjemnou zábavu!